Chirashi Zushi

Chirashi Zushi

Shihoko Ura
Shihoko Ura
Chopstick Chronicles
Japanese Cuisine
Chirashi zushi is still sushi – just super easy sushi. There’s no rolling. Think of it as deconstructed!